Erik Bakker

Lost, and found.

De kunstwerken die ik maak stel ik samen uit spullen die ik vind op zwerftochten door de stad.

Ik maak met name gebruik van verroeste en verwrongen stukken ijzer en verweerde stukken hout.

De grillige vormen van het ijzer en de grove stukken hout dicteren het eindresultaat; ik laat mij leiden door de verzamelde materialen.

In een even sobere als precieze beeldtaal zal de toeschouwer verwondering, verwarring maar ook schoonheid ervaren.

Een terugkerend thema in het werk is verlies, gemis en vergankelijkheid.