Molen De Koker

Molen De Koker

Adres: Molen De Koker
Oosteinde 14
1531 KD Wormer

Contactpersoon:
John van Heijningen / Simon van der Meer

Meel- en Pelmolen De Koker. De enige overgebleven molen in Wormer.
Al in 1544 stond op deze plaats een molen en in 1574 ook een tweede. Beide werden door krijgsvolk vernield in de Spaanse tijd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren van 1570-1576 de Spanjaarden en hun huursoldaten actief in Noordholland, daarna niet meer. Vandaar dat deze periode De Spaanse tijd genoemd wordt.

De geschiedenis van De Koker gaat terug tot 1592. Samen met andere molens werd het meel gemalen voor het scheepsbeschuit en voor het stijfsel waarmee kanten kragen in vorm werden gehouden. Het scheepsbeschuit werd gegeten aan boord van de schepen van de VOC en WIC. Scheepsbeschuit was voedzaam en bleef heel lang goed. De Koker is de enige nog bestaande meelmolen die het meel voor scheepsbeschuit maakte.

In 1801 vermelden de schepenakten van Westzaan over een brute mishandeling van een schipper door de molenaarsknecht van de Koker. De schipper overleed aan de gevolgen hiervan.

In de 19e eeuw verbrandde de molen en werd na te zijn herbouwd getroffen door de bliksem. Dankzij een meelmolen uit Graft kon De Koker opnieuw worden herbouwd. In 1928 raakte de molen in onbruik om 20 jaar later in deplorabele toestand te worden toegevoegd aan het bezit van De Zaansche Molen. Uiteraard werd De Koker gerestaureerd.

Bijzonder is dat de molen tot aan het einde van de 19e eeuw van graan werd voorzien door middel van een bootje dat tot in de molen voer.
www.zaanschemolen.nl

Het programma zal binnenkort bekend worden gemaakt.