De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk

Adres:
Kerkstraat 8
1531 HL, Wormer

Contactpersoon:
Willem van den Berg

Prachtige zaalkerk uit 1809. Deze plek was het vroegere centrum van Wormer. De naam van de kerk doet niet vermoeden dat het bedehuis als zo oud is. Er was namelijk ook een Oude Kerk uit 1470, gebouwd op een kleine terp. In 1661 stortte de toren in tijdens een zware storm. Het interieur werd toen vernield. Mede door een schenking van Lodewijk Napoleon kon ruim tweehonderd jaar geleden een andere kerk worden gebouwd en die noemde men de Nieuwe Kerk. Bij overstromingen (de laatste in 1825) bood het een vluchtplaats voor het vee. In de Nieuwe Kerk zijn nog interieurstukken van de Oude Kerk van na 1661 aanwezig o.a. klankbord van de kansel, gebeeldhouwde preekstoel, een burgemeestersbank en het koorhek. Het unieke kerkscheepje, een fluitschip uit 1673, is in 2012 geheel gerestaureerd. De kerkzaal met houten tongewelf en houten torentje zijn zeer karakteristiek.

Het programma zal binnenkort bekend worden gemaakt.